Proširenje tela deponije na Regionalnoj deponiji komunalnog čvrstog otpada u Kikindi.

 

Prema planu operatera na deponiji austrijske firme .A.S.A. radovi II faze izgradnje regionalne deponije komunalnog otpada u Kikindi predviđeni su za 2012.godinu.

II faza obuhvata proširenje tela deponije sektorima 4 i 5. Ukupna površina za koju se proširuje telo deponije je 12.500m2, a predviđeni kapacitet deponovanja smeća novih sektora je cca 200.000m3.

Novoprojektovani sektori postaju sastavni deo postojećeg tela deponije. Opremljeni su, kao i postojeći deo, sistemom za odvođenje procednih voda i sistemom za degazaciju (izvlačenje i iskorištavanje deponijskog gasa).

Na slici ispod prikazana je deponija u češkom gradu Unanov, na kojoj je takođe operater firma .A.S.A. Jasno se vidi novoizgrađeni deo tela deponije (levo), deo koji je trenutno aktivan (smeće se deponuje), kao i rekultivisani deo.

This picture is property of .A.S.A. group.

Text Box: Kontakt
Text Box: Projekti
Text Box: Usluge
Text Box: O nama
Text Box:  srpski
Text Box:  english
Text Box: Home page only

 

WiNgrap doo

Novi Sad

Narodnog fronta 75

tel.  021/639 77 21

fax. 021/639 77 21

web: www.wingrap.co.rs

e-mail:office@wingrap.co.rs

WiNgrap

   inženjering, konsalting, projektovanje

Text Box: Naslovna