Text Box:  srpski
Text Box:  english
Text Box: Home page only
Text Box: Kontakt
Text Box: Projekti
Text Box: Usluge
Text Box: O nama
Text Box: WiNgrap
   inženjering, konsalting, projektovanje

 

WiNgrap doo

Novi Sad

Narodnog fronta 75

tel.  021/639 77 21

fax. 021/639 77 21

web: www.wingrap.co.rs

e-mail:office@wingrap.co.rs

Elaborat energetske efikasnosti

 

Od 30. septembra 2012. počela je primena Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada (Sl.glasnik RS br.61/2011) i Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (Sl.glasnik RS br.69/2012). Elaborat energetske efikasnosti postaje obavezan deo tehničke dokumentacije u procesu pribavljanja građevinske dozvole.

 

WiNgrap je među prvima sertifikovan za izradu elaborata energetske efikasnosti, dok naši inženjeri poseduju lične licence za energetsku efikasnost izdate od Inženjerske komore Srbije.

 

Elaborati se izrađuju tako da objekti zadovolje sve uslove definisane zakonskom regulativom u pogledu energetskih karakteristika, a da se investitoru obezbedi isplativost investicije u najkraćem periodu. Pri izradi elaborata energetske efikasnosti, obavezne su konsultacije sa investitorom koji tom prilikom iznosi svoje želje i mogućnosti, naročito pri izboru fasadnog sistema. Nakon tih konsultacija slede saveti naših stručnjaka po pitanju vrste i debljine fasadnog zida, termoizolacije, kao i završne obrade fasada.

 

Najvažnije nam je da naši klijenti razumeju da nema univerzalno dobrog fasadnog termoizolacionog sistema, već njegov izbor zavisi od vrste i namene objekta, konstrukcije, lokacije i položaja, željene obrade fasade, očekivanja u pogledu isplativosti tokom eksploatacije...

 

Podrazumeva se da, prilikom sanacije, naši inženjeri izlaze na teren kako bi sagledali moguća rešenja i predložili ono najefikasnije.

Text Box: Naslovna