Text Box: O nama

WiNgrap je relativno mlado društvo (osnovano 2007.), nastalo iz entuzijazma nekoliko inženjera tehničke struke, još uvek željnih učenja i dokazivanja. Cilj nam je da, u vremenu u kome se gradi štapom i kanapom, a rukovodioci radova postoje samo na papiru, pokažemo da se kombinacijom znanja i stručnog iskustva, postižu rezultati vredni pažnje.

Osnovna delatnost društva je inženjering i konsalting u građevini. Delatnost, između ostalog, podrazumeva upravljanje projektima (Project Management), pa su i svi naši inženjeri obučeni (a većina i sertifikovana) za ovu oblast. U praksi, naše aktivnosti obuhvataju  celokupnu realizaciju investicionih projekata, od početnih aktivnosti na dobijanju lokacijske i građevinske dozvole, preko vođenja samog procesa izgradnje, do organizovanja tehničkog prijema i dobijanja upotrebne dozvole za objekat. Poseban značaj pridajemo načinu izveštavanja investitora o učinjenim koracima, planiranim aktivnostima i ostvarenim rezultatima.

Kako smo, od strane investitora, konstantno imali zahteve za upotpunjavanjem ponude,  naročito u domenu izrade projektne dokumentacije, to sada deo našeg tima čini i nekoliko iskusnih projektanata, koji su se „kalili“ na značajnim projektima, u Srbiji i u svetu.

Naš cilj je da kod investitora sa kojim sarađujemo, zadobijemo puno poverenje. Konstantno radimo na tome da svaki investitor koji sa nama prvi put radi, poželi da nam u potpunosti prepusti brigu oko projekta, kao i probleme koji su svakodnevna pojava u procesu izgradnje. Vreme koje će tako uštedeti nemerljivo je i daleko skuplje nego usluga koju plaća. A upotrebiće ga za aktivnosti na finansijskom pokrivanju projekta, koje za investitora i jesu primarni zadatak.
Text Box: Kontakt
Text Box: Projekti
Text Box: Usluge
Text Box: O nama
Text Box:  srpski
Text Box:  english
Text Box: Home page only

 

WiNgrap doo

Novi Sad

Narodnog fronta 75

tel.  021/639 77 21

fax. 021/639 77 21

web: www.wingrap.co.rs

e-mail:office@wingrap.co.rs

Text Box: WiNgrap
   inženjering, konsalting, projektovanje
Text Box: Naslovna