Projekat rekultivacije tela deponije

 

Poslovna saradnja između WiNgrap-a i austrijskog koncerna u oblasti upravljanja otpadom firme .A.S.A. nastavlja se ugovaranjem izrade projektne dokumentacije za rekultivaciju tela deponije. Naime, naši stručnjaci su u stalnom kontaktu sa projektnim biroom firme .A.S.A. u Brnu, a saradnja se zasniva na implementaciji .A.S.A. metoda u oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine.

 

Projekat rekultivacije obrađuje potpuno novi metod u Srbiji, po kojem se iz deponovanog smeća izdvaja deponijski gas. Ovaj gas će nakon izgradnje odgovarajućih postrojenja, biti iskorišten za proizvodnju električne energije, kao i za zagrevanje administrativnih prostorija tokom zimskih meseci.

 

Rekultivacija prva tri sektora tela deponije planirana je za 2012. godinu, kada se predviđa dostizanje maksimalnog nivoa deponovanog smeća. Ovo je takođe period kada će količina stvorenog deponijskog gasa dozvoliti izdvajanje istog radi dalje prerade.

 

Projektom je predviđeno formiranje sledećih slojeva preko deponovanog smeća:

· sloj inertnog materijala za izravnavanje,

· dva sloja od po 25cm nabijene gline,

· hidroizolaciona PE-HD folija d=2mm,

· zemlja 80cm,

· humusni sloj 20cm.

Rekultivisana površina tela deponije se zatravljuje.

 

Slika desno prikazuje rekultivisano telo deponije u Halbenrajnu (Austrija) nakon 10 godina. Rekultivaciju je izvršila upravo firma .A.S.A.

This picture is property of .A.S.A. group.

This picture is property of .A.S.A. group.

Text Box: Kontakt
Text Box: Projekti
Text Box: Usluge
Text Box: O nama
Text Box:  srpski
Text Box:  english
Text Box: Home page only

 

WiNgrap doo

Novi Sad

Narodnog fronta 75

tel.  021/639 77 21

fax. 021/639 77 21

web: www.wingrap.co.rs

e-mail:office@wingrap.co.rs

WiNgrap

   inženjering, konsalting, projektovanje

Text Box: Naslovna